22 marca starosta Tomasz Marzęda oraz parlamentarzyści odwiedzili Kock. Podczas spotkania z mieszkańcami politycy rozmawiali z zebranymi o bieżących sprawach powiatu, w tym gminy i miasta Kock. Inicjatorem wydarzenia był wicestarosta Jacek Pożarowszczyk.