tears gbd8fa5329 1920

 

Jeśli masz problem z samokontrolą i radzeniem sobie z własnymi negatywnymi emocjami, nie potrafisz komunikować się i rozwiązywać konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy POMOŻEMY CI W TYM!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie informuje, że przygotowuje się do realizacji kolejnej edycji Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc z terenu powiatu lubartowskiego.

Zapisy osób chętnych do wzięcia udziału w programie prowadzone są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie, ul. Szaniawskiego 64, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Zgłaszać można się osobiście lub poprzez ośrodki pomocy społecznej, zespoły interdyscyplinarne z terenu powiatu lubartowskiego a także przez kuratorów sądowych. Więcej informacji na temat programu można uzyskać pod numerem telefonu: 81 854 33 29 wew. 30 lub na stronie www.pcprlubartow.pl w zakładce „Interwencja kryzysowa”
Program skierowany jest do osób pełnoletnich, kobiet oraz mężczyzn, którzy nie radzą sobie z kontrolowaniem i opanowaniem własnych negatywnych emocji oraz stosują przemoc wobec swoich bliskich, a w szczególności dla osób:
✅ które w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zostały zobowiązane przez Sąd do uczestnictwa w Programie,
✅ skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie,
✅ stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia prowadzonej w ośrodkach opieki zdrowotnej (w ramach uzupełnienia podstawowej terapii),
✅ które samodzielnie podjęły decyzję o uczestnictwie w Programie tym samym akceptując fakt stosowania przemocy.
Udział w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych jest bezpłatny. Kandydaci do udziału w projekcie o terminie pierwszego spotkania zostaną poinformowani listownie.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY POMOCY❗️

grafika: www.pixabay.com