Podpisane porozumienie pomiędzy Powiatem Lubartowskim, a Powiatem Lubelskim (liderem projektu wśród 19 powiatów) jest koniecznym krokiem, aby uzyskać dofinansowanie dla Powiatu Lubartowskiego w szacowanej kwocie ponad 60 milionów zł. Dofinansowanie będzie pochodzić z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 i przeznaczone będzie na pokrycie cyfrową ewidencją gruntów i budynków 100 % terenu województwa lubelskiego.
Dofinansowanie - 8️5%, wkład własny - 1️5%
Najważniejsze działania:
nowe e-usługi geodezyjne,
pełna baza ewidencji gruntów i budynków (EGiB)
geodezyjna ewidencja sieci i uzbrojenia terenu (GESUT)
prace geodezyjne,
skanowanie 100% terenu województwa lubelskiego, w tym powiatu lubartowskiego,
zakup sprzętu i oprogramowania,
promocja projektu.