Mieszkańcy Lubartowa zyskają nowe bezpieczne przejście przez linię kolejową na drugą stronę miasta. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z wykonawcą kładki. Nowy obiekt, zwiększy bezpieczeństwo i ułatwi komunikację w mieście.

Dziś w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubartowie umowę na realizację budowy kładki pieszo-rowerowej nad linią kolejową nr 30 podpisali: Daniel Boruchalski - Zastępca Dyrektora Regionu Centralnego Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Grzegorz Kędzierski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych DIAG-MOST Sp. z o.o.

Przejście nadziemne o długości 51 metrów wraz z infrastrukturą towarzyszącą ma powstać pomiędzy przystankami kolejowymi przy ul. Słowackiego i ul. Lipowej. Bezpieczne przejście będzie oświetlone energooszczędnymi lampami. Będą mogły z niego korzystać osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się. Koszt tej inwestycji to około 6,9 mln zł. Pierwsze prace związane z budową mogą rozpocząć się już w ciągu kilku najbliższych dni. Inwestycja jest finansowana przez PLK SA oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Lubelskiego na lata 2014-2020.

Uroczyste parafowanie umowy odbyło się w asyście przedstawicieli samorządu, reprezentantów ministerstw Infrastruktury i Aktywów Państwowych oraz PKP.

Ministerstwo Aktywów Państwowych reprezentował sekretarz stanu Jan Kanthak, poseł na Sejm RP, a Ministerstwo Infrastruktury Piotr Kaliszewski.

Przy podpisaniu umowy ze strony samorządu uczestniczyli przedstawiciele zarządu powiatu: starosta Tomasz Marzęda, wicestarosta Jacek Pożarowszczyk i członek zarządu Lucjan Mileszczyk, oraz radny Rady Miasta Lubartów Piotr Kusyk. PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Lublinie reprezentował dyrektor Andrzej Matysiewicz.