Starosta Lubartowski Tomasz Marzęda podpisał kolejną umowę z podmiotem, który uzyskał dotację z budżetu Powiatu Lubartowskiego w ramach otwartych konkursów w 2023 r.

Dotację otrzymało Stowarzyszenie ODNOWA przy kościele O.O. Kapucynów w Lubartowie na "Piknik Trzeźwościowy 2023"