Klub HDK PCK przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Lublinie zaprasza chętnych do oddania krwi 16 kwietnia do Kamionki. Akcję poboru krwi patronatem honorowym objął Starosta Lubartowski - Tomasz Marzęda.

 

kamionka16.04