12 kwietnia w Sali Rycerskiej Pałacu Sanguszków odbyło się szkolenie dla bibliotekarzy z powiatu lubartowskiego. Spotkanie krótkim wystąpieniem otworzył starosta Tomasz Marzęda. Tematem szkolenia była promocja dokumentu ONZ dotyczącego realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju przez biblioteki. Poprzez dostęp do informacji, przyjazną przestrzeń, kwalifikacje pracowników oraz bogatą ofertę skierowaną do czytelników biblioteki mogą stać się partnerami do wspólnego działania i wspierania zrównoważonego rozwoju w sektorze gospodarczym i społecznym kraju oraz regionu.