INFORMACJA O OGŁOSZENIU KONKURSÓW

na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych

prowadzonych przez Powiat Lubartowski

 

Zarząd Powiatu w Lubartowie ogłosił konkursy na:

  • stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie, ul. Chopina 6,
  • stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubartowie, ul. Słowackiego 7.

(uchwała Nr 932/23 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 9 maja 2023 r.)