26 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Lubartowie odbyło się spotkanie dotyczące projektu Polityka Senioralna EFS+. Przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie przedstawili pracownikom instytucji świadczących pomoc społeczną założenia programu oraz możliwości współpracy.