W Sali Rycerskiej Pałacu Sanguszków odbyły się warsztaty szkoleniowe dla dyrektorów i pracowników bibliotek publicznych z powiatu lubartowskiego. Biblioteki utworzyły Powiatowe Konsorcjum Bibliotek – wspólny księgozbiór audiobooków dostępnych dla czytelników, który zostanie uruchomiony w najbliższym czasie. Podsumowano również działalność placówek w roku ubiegłym zarówno na tle powiatu jak i województwa.

 

 

20 lutego starosta Tomasz Marzęda i geodeta powiatowy Zbigniew Bojanowski brali udział w podpisaniu umowy o przystąpieniu do dofinansowaniu projektu: „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" – zadania wpisanego na listę operacji o znaczeniu strategicznym w programie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027. Projekt jest kontynuacją zrealizowanego w latach 2016-2021 projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”. Powiat Lubartowski na uzupełnienie swoich zasobów otrzymał 9 374 400,00 złotych.

Działania w ramach planowanego przedsięwzięcia obejmują pokrycie cyfrową ewidencją gruntów i budynków 100 % terenu województwa lubelskiego, opracowanie baz BDOT500, GESUT i EMUiA. Ponadto przewiduje się uruchomienie nowych e-usług oraz zakup sprzętu i oprogramowania. Najwięcej środków pochłoną prace geodezyjne, będzie to prawie 159 mln zł przeznaczonych na utworzenie i modernizację baz danych: EGiB (modernizacja ewidencji gruntów i budynków), GESUT, BDOT500 oraz EMUiA. Projekt pozwoli znacząco zwiększyć zakres świadczonych e-usług z dziedziny geodezji i kartografii, z których z powodzeniem będą mogli korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz instytucje publiczne.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w formule partnerskiej, w której Powiat Lubelski pełni rolę Lidera, a 18 powiatów ziemskich (bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski) oraz 3 miasta (Biała Podlaska, Chełm, Lublin) pełnią rolę Partnerów.

Projekt „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie. Całkowita wartość projektu to 189 000 000 zł, z czego 111 223 200 zł stanowi dofinansowanie pochodzące ze środków Unii Europejskiej, a 58 150 324,91 zł ze środków Budżetu Państwa.

Realizacja projektu „e-Geodezja II” potrwa do 2027 r.

#FEFundusze Europejskie dla Lubelskiego #FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie

(fot. Starostwo Powiatowe Lublin - Maja Rybkowska, UMWL - Łukasz Frączek)

 

FEL logotyp kolor poziom

 

Na kilka minut Pałac Sanguszków przeniósł się w czasie. To za sprawą młodzieży z Zespół Szkół nr 2 w Lubartowie, która nagrywała klip promujący szkołę. Uczniowie ubrani w przepiękne stroje zatańczyli poloneza.

Premiera wideo wkrótce na oficjalnym kanale szkoły:

https://www.youtube.com/@zs2-lubartow

 

Na dzisiejszej konferencji prasowej w SPZOZ w Lubartowie przedstawiono lek. med. Macieja Walczaka, który 1 marca obejmie kierownictwo Oddziałem Intensywnej Terapii i Anestezjologii.

Dzięki doświadczeniu zawodowemu nowego kierownika zakres anestezjologicznych świadczeń medycznych zostanie rozszerzony m.in. o niedostępne dotychczas w lubartowskim SPZOZ zabiegi wymagające znieczulania pacjentów poniżej osiemnastego roku życia.

O pracy i zainteresowaniach lek. med. Macieja Walczaka możecie Państwo przeczytać na jego blogu "Doktor na Intensywnej" dostępnym pod adresem:

https://doktornaintensywnej.pl/portal/

 

                                        

Informujemy, że w pierwszej połowie 2024 roku NATO Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) – Dowództwo Połączonych Sił Sojuszniczych w Europie organizuje na starym kontynencie największe od kilkudziesięciu lat ćwiczenie wojskowe pk. STEADFAST DEFENDER 2024 (STDE24) będące federacją kilkunastu ćwiczeń narodowych (sojuszniczych), w tym polskiego ćwiczenia pk. DRAGON-24.

Ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. DRAGON-24 jest ćwiczeniem narodowym, wieloszczeblowym, wielodomenowym z udziałem sił międzynarodowych, prowadzonym na terytorium Polski (na poligonach i w terenie przygodnym) w terminie od 25 lutego do 14 marca 2024 r. Jego głównym celem będzie doskonalenie zdolności do reagowania na zagrożenia militarne i niemilitarne podczas kryzysu i otwartego konfliktu zbrojnego.
W ćwiczeniu weźmie udział ok. 20 tys. żołnierzy (w tym ok. 5 tys. żołnierzy z państw sojuszniczych) oraz ponad 3,5 tys. jednostek sprzętu wojskowego.

Biorąc pod uwagę skalę zaangażowanych sił i środków, scenariusz zagrożeń i planowane do realizacji epizody taktyczne będzie to w ocenie SHAPE największe i najważniejsze ćwiczenie w ramach STDE24.

Scenariusz ćwiczenia zakłada realizację większości zadań w ścisłym współdziałaniu z elementami pozamilitarnych struktur obronnych państwa. Kluczowym przedsięwzięciem w czasie ćwiczenia DRAGON-24 będzie przeprowadzenie taktycznego marszu drogowego (tzw. marszu dofrontowego) po drogach i w terenie przygodnym.

 

Dragon24