Starosta Tomasz Marzęda z sekretarzem Michałem Rolą złożył kwiaty przy pomniku Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok” w hołdzie żołnierzom wyklętym.

Zdzisław Broński ps. „Uskok” urodził się 24 grudnia 1912 w Radzicu Starym, zmarł 21 maja 1949 w Dąbrówce – podoficer rezerwy Wojska Polskiego, członek Polskiej Organizacji Zbrojnej i Armii Krajowej, dowódca oddziału partyzanckiego AK, a następnie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WIN) na Lubelszczyźnie.

Więcej informacji:

Kpt. Zdzisław Broński „Uskok” (1912 – 1949) - Biogramy - Żołnierze Wyklęci – Zapomniani Bohaterowie (ipn.gov.pl)

 

Transmisja dostępna będzie pod adresem : https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1799/rada-powiatu-w-lubartowie.htm

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu sesji Nr LI/23 z dnia 13 grudnia 2023 r.

4. Przyjęcie protokołu sesji Nr LII/23 z dnia 27 grudnia 2023 r.

5. Sprawozdanie Starosty Lubartowskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Powiatu.

6. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie o stanie bezpieczeństwa Powiatu Lubartowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2023 roku.

7. Sprawozdanie Starosty Lubartowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2023 r.

8. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubartowie za 2023 rok.

9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Lubartowski za 2023 rok.

10.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Lubelskim i włączenia go do Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim.

11.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub  roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków gmin Powiatu Lubartowskiego.

12 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Firlej.

13.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

14.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.

15 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lubartowskiego.

16 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie.

17.Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu w Lubartowie za 2023 r.

18 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Lubartowie na 2024 rok.

19.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Lubartowie na 2024 rok.

20.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu w Lubartowie na 2024 rok.

21.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska Rady Powiatu w Lubartowie na 2024 rok. 

22.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Lubartowie na 2024 rok.

23.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lubartowie na 2024 rok.

24.Informacja Starosty Lubartowskiego o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych odpowiedziach.

25.Wolne wnioski i informacje.

26.Zamknięcie sesji.

W Sali Rycerskiej Pałacu Sanguszków odbyły się warsztaty szkoleniowe dla dyrektorów i pracowników bibliotek publicznych z powiatu lubartowskiego. Biblioteki utworzyły Powiatowe Konsorcjum Bibliotek – wspólny księgozbiór audiobooków dostępnych dla czytelników, który zostanie uruchomiony w najbliższym czasie. Podsumowano również działalność placówek w roku ubiegłym zarówno na tle powiatu jak i województwa.

 

 

20 lutego starosta Tomasz Marzęda i geodeta powiatowy Zbigniew Bojanowski brali udział w podpisaniu umowy o przystąpieniu do dofinansowaniu projektu: „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" – zadania wpisanego na listę operacji o znaczeniu strategicznym w programie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027. Projekt jest kontynuacją zrealizowanego w latach 2016-2021 projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”. Powiat Lubartowski na uzupełnienie swoich zasobów otrzymał 9 374 400,00 złotych.

Działania w ramach planowanego przedsięwzięcia obejmują pokrycie cyfrową ewidencją gruntów i budynków 100 % terenu województwa lubelskiego, opracowanie baz BDOT500, GESUT i EMUiA. Ponadto przewiduje się uruchomienie nowych e-usług oraz zakup sprzętu i oprogramowania. Najwięcej środków pochłoną prace geodezyjne, będzie to prawie 159 mln zł przeznaczonych na utworzenie i modernizację baz danych: EGiB (modernizacja ewidencji gruntów i budynków), GESUT, BDOT500 oraz EMUiA. Projekt pozwoli znacząco zwiększyć zakres świadczonych e-usług z dziedziny geodezji i kartografii, z których z powodzeniem będą mogli korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz instytucje publiczne.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w formule partnerskiej, w której Powiat Lubelski pełni rolę Lidera, a 18 powiatów ziemskich (bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski) oraz 3 miasta (Biała Podlaska, Chełm, Lublin) pełnią rolę Partnerów.

Projekt „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie. Całkowita wartość projektu to 189 000 000 zł, z czego 111 223 200 zł stanowi dofinansowanie pochodzące ze środków Unii Europejskiej, a 58 150 324,91 zł ze środków Budżetu Państwa.

Realizacja projektu „e-Geodezja II” potrwa do 2027 r.

#FEFundusze Europejskie dla Lubelskiego #FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie

(fot. Starostwo Powiatowe Lublin - Maja Rybkowska, UMWL - Łukasz Frączek)

 

FEL logotyp kolor poziom

 

Na kilka minut Pałac Sanguszków przeniósł się w czasie. To za sprawą młodzieży z Zespół Szkół nr 2 w Lubartowie, która nagrywała klip promujący szkołę. Uczniowie ubrani w przepiękne stroje zatańczyli poloneza.

Premiera wideo wkrótce na oficjalnym kanale szkoły:

https://www.youtube.com/@zs2-lubartow