Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk wraz ze starostą Ewą Zybałą, wicestarostą Lucjanem Mileszczykiem,  członkiem zarządu Jarosławem Budką oraz dyrektorem Grzegorzem Jaworskim z Powiatowego Zarządu Dróg wizytowali remontowane odcinki dróg powiatowych, dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Podczas wizyty wicewojewoda ocenił realizację przebudowanych dróg powiatowych nr 1551 L na odcinku od ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Księcia Sanguszki w Lubartowie, nr 1557 L – Kaznów – do drogi wojewódzkiej na odcinku Serniki – Wola Sernicka, drogi powiatowej nr 1566 L oraz nr 1557 L, a także mostu na cieku Bobrówka. Powiat lubartowski poszczycił się również nowo zakupioną zamiatarką uliczną oraz systemem monitoringu pojazdów GPS, który pozwala kontrolować samochody pełniące dyżur zimowy przy zimowym utrzymaniu dróg, tworzenia raportów z trasy pojazdu, monitoring stanu paliwa w autach oraz parametry pracy silnika. 
Wizyta ta była okazją do rozmów na temat realizowanych i planowanych inwestycji drogowych.

W trakcie majowej Akcja Poboru Krwi w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, która odbyła się we współpracy z klubem HDK PCK Lewart z Lubartowa, oddano kilkanaście litrów krwi.

Za ten wyjątkowy dar serca wszystkim Honorowym Krwiodawcom SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

POWIAT LUBARTOWSKI - przyjazne miejsce dla ludzi z pasją!
W dniu 22 maja ekipa programu „Wiosna z TVP3 Lublin” gościła w powiecie lubartowskim. W plenerowym studiu telewizyjnym, które zlokalizowane zostało na terenie Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, gościli m.in. starosta Ewa Zybała, dyrektor Anna Fic – Lazor z kozłowieckiego muzeum, przedstawiciele: Fundacji Stella im. Agaty Orłowskiej, stowarzyszenia Alwernia- Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny, Fundacji Rzeka EN, Lokalnej Grupy Działania „Dolina Wieprza i Leśnym Szlakiem”, lubartowskiego PCPR, SPZOZ i PMDK oraz twórcy i producenci produktów tradycyjnych i lokalnych.
Transmisje odbyły się na antenie TVP3 Lublin o godz. 10:15, 11:45, 13:05, 13:20, 16:20. i dostępne są na stronie TVP 3 Lublin:

https://lublin.tvp.pl/53941717/22-maja-2021-g-1015

https://lublin.tvp.pl/53941794/22-maja-2021-g-1145

https://lublin.tvp.pl/53941807/22-maja-2021-g-1305

https://lublin.tvp.pl/53941765/22-maja-2021-g-1320

https://lublin.tvp.pl/52986526/wiosna-z-tvp3-lublin

Do II edycji konkursu „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – kampania społeczna” zgłosiło się 50 podmiotów.  Wśród wnioskodawców znalazły się głównie instytucje samorządowe (PCPR, MOPS, MOPR), jak i organizacje pozarządowe działające w obszarze rodzicielstwa zastępczego.

Wyniki konkursów

Informacja o podmiotach, które uzyskały dotację z budżetu Powiatu Lubartowskiego w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2021 na realizację zadań własnych powiatu z zakresu promocji:

 

Zadania własne powiatu z zakresu promocji w 2021 r. - Wyniki