6 grudnia w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się konferencja inauguracyjna dotycząca programu Fundusze Europejskie dla Lubelszczyzny 2021-2027. Powiat Lubartowski reprezentował starosta - Tomasz Marzęda. Aż 2,4 mld euro ze środków unijnych trafi do samorządu województwa lubelskiego.

Województwo lubelskie jest pierwszym w Polsce województwem, któremu Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą program regionalny. Spotkanie dotyczyło procesu wdrażania programu regionalnego oraz prac nad uruchomieniem pierwszych naborów projektów.

W programie realizowane będa nie tylko zadania znane beneficjentom z perspektywy finansowej 2014-2020, ale także nowe, dotyczące min.: cyberbezpieczeństwa, doradztwa klimatycznego, telemedycyny, punktów ładowania pojazdów bezemisyjnych, aktywizacji zawodowej młodych. Środki dostępne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 pozwolą wzmocnić i efektywnie wykorzystać gospodarczy i społeczny potencjał regionu poprzez realizację 13 priorytetów. Będą one także służyć zrównoważonemu i inteligentnemu rozwojowi województwa.

Ogłoszenie pierwszych naborów projektów w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 będzie poprzedzone opracowaniem niezbędnych dokumentów, m.in. Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu, Harmonogramu planowanych naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu i powołaniem Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

 

20221206 133531

Marznące opady

 

Pobierz plik pdf

1 grudnia 2022 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Lubartowie odbyło się spotkanie podsumowujące akcję „Mały Strażak”, przeprowadzoną w miesiącach maj-listopad przez strażaków KP PSP w Lubartowie wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego. W spotkaniu udział wzięli bryg. Michał Pytlak – Komendant Powiatowy PSP w Lubartowie, Michał Rola – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego oraz funkcjonariusze KP PSP w Lubartowie.

W ramach tego zadania uczniowie z klas I-III szkół podstawowych z terenu powiatu lubartowskiego mogli uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych odbywających się w sali edukacyjnej tutejszej komendy. Tematyka zajęć obejmowała prezentację pojazdów i sprzętu strażackiego oraz pracy strażaka, podstawy udzielania pierwszej pomocy, prawidłowe zgłoszenie zagrożeń i ogólne zasady bezpieczeństwa. Strażacy przyjęli na zajęcia 29 grup szkolnych, które liczyły łącznie 665 dzieci z klas 1-3.

Spotkanie było również okazją, aby przekazać nowy sprzęt dla naszej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Dzięki współpracy otrzymaliśmy ufundowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego oraz Starostwo Powiatowe w Lubartowie defibrylator AED oraz defibrylator szkoleniowy za co serdecznie dziękujemy! Zarówno akcja edukacyjna „Mały strażak” jak i nowy sprzęt ratowniczy przyczynią się w znacznym stopniu do poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

Autor: st. kpt. Michał Mazur

 

30 listopada w sali widowiskowej PMDK odbyła się uroczysta gala wręczenia dyplomów i nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej. Nagrody laureatom wręczyli Jolanta Tomasiewicz Dyrektor PMDK, Tomasz Marzęda Starosta Lubartowski i Ryszard Wójcik - Członek Zarządu Powiatu Lubartowskiego.

Jury w składzie: Rafał Eret- artysta plastyk. Absolwent Gerrit Rietveld Academie w Amsterdamie, Ewa Sędzimierz- Dyrektor Muzeum Ziemi Lubartowskiej oraz Jagoda Szuster-Marzec - pracownik Wydziału Promocji i Rozwoju Regionalnego Starostwa Powiatowego w Lubartowie, przyznało 33 nagrody i 15 wyróżnień dzieciom i młodzieży z powiatu lubartowskiego.

(fot. I Dybała, J. Bogusz, U. Bednarczyk - PMDK)

 

W tym roku pięć podmiotów działających na terenie Powiatu Lubartowskiego dostało nominację. Zwycięzcę już niebawem wybierze Kapituła Nagrody.

W oczekiwaniu na rozstrzygnięcie przedstawiamy listę zgłoszonych kandydatów.

  • Chruściccy Zofia i Grzegorz – gospodarstwo rolne w Chudowoli (gm. Michów) zgłoszeni przez Tadeusza Nastaja, Radnego Rady Powiatu Lubartowskiego
  • Dobosz Marcin – Piekarnia Uścimów w Starym Uścimowie (gm. Uścimów) zgłoszony przez Elizę Smoleń, Wójta Gminy Uścimów
  • Koziej Sebastian – KSSYSTEM z Lubartowa zgłoszony przez Krzysztofa Paśnika, Burmistrza Lubartowa
  • Mazuś Grzegorz – MAZPOL – Firma Handlowa z Lubartowa zgłoszona przez Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Polskich Ziemi Lubartowskiej – Zuzanna Sitarz, Prezes Zarządu
  • „Michowianka” – Spółdzielnia Mleczarska z Michowa (gm. Michów) zgłoszona przez Antoniego Bielskiego, Radnego Rady Powiatu Lubartowskiego

lampart22