Urząd Pracy - logo

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie zaprasza do składania wniosków oraz do kontaktu z doradcami klienta
w sprawie aktywizacji osób bezrobotnych, w szczególności:
• staże i prace interwencyjne tel. 81 852 65 44,
• refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
tel. 81 852 65 43,
• dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
tel. 81 852 65 44,
• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej tel. 81 852 65 23,
• bon na zasiedlenie tel. 81 852 65 40,
• szkolenia tel. 81 852 65 43
oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubartowie O/Kock tel. 81 859 14 66; 81 859 20 00.

 

Szczegółowe informacje i druki do pobrania dostępne są na stronie internetowej www.lubartow.praca.gov.pl

 

 

 

Ministerstwo Zdrowia opublikowało interaktywną mapę, na której można sprawdzić, gdzie będą wykonywane szczepienia przeciwko Covid-19.
Obecnie trwają szczepienia osób z grupy 0, wskazanej w Narodowym Programie Szczepień (m.in. personel medyczny i niemedyczny szpitali, pracownicy domów pomocy społecznej oraz miejskich ośrodków pomocy społecznej, także zatrudnieni w aptekach, hurtowniach farmaceutycznych, studenci medycyny).

Pałac Sanguszków

Zachęcamy kluby sportowe do składania wniosków o przyznanie nagród osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wystawa w witrynie Galerii PMDK

Zapraszamy do oglądania w witrynie Galerii PMDK w Lubartowie prac laureatów XXII Powiatowego Konkursu Plastyczno-Literackiego „Opowieści Wigilijne 2020”.

Ewa Zybała - podpisanie umowy projektu

Starosta Lubartowski – Ewa Zybała złożyła podpis pod umową o dofinansowanie projektu: Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego. Wsparcie w wysokości 3 806 593,09 zł przyznano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.