Starosta Tomasz Marzęda i Renata Bielecka, dyrektor WORD w Lublinie rozdali mieszkańcom powiatu lubartowskiego odblaski w ramach akcji "Bezpieczne Lubelskie". Opaski i kamizelki odblaskowe otrzymali także protestujący w Lubartowie rolnicy.

Celem akcji jest przede wszystkim przypomnienie i uświadomienie pieszym poruszającym się po drodze po zmierzchu nie tylko o obowiązku, ale również o konieczności używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

 

1 marca w siedzibie powiatu lubartowskiego starosta Tomasz Marzęda i wójt gm. Firlej Grzegorz Siwek podpisali protokół przekazania dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ulicy Serockiej w Firleju.

 

1 dok proj

 

2 dok proj

 

3 dok proj

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” ustanowiony 13 lat przez Sejm RP jako wyraz hołdu dla bohaterów antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, którzy po II wojnie światowej przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej i dali świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych.

Data obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” nie jest przypadkowa – 1 marca 1951 roku w więzieniu na warszawskim Mokotowie po pokazowym procesie z polecenia władz komunistycznych strzałem w tył głowy zamordowano przywódców IV Zarządu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – płk. Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy walki. Tworzyli oni ostatnie kierownictwo ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 r. dzieło Armii Krajowej. Ich ciała komuniści zakopali w nieznanym miejscu. Po raz pierwszy Dzień obchodzono w 60. rocznice ich śmierci.

Obowiązkiem następnych pokoleń jest przywrócenie pamięci i oddanie należnej czci licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata. Przyjmuje się, że w powojennej konspiracji niepodległościowej działało bezpośrednio do 200 tysięcy ludzi, a w oddziałach partyzanckich blisko 20 tysięcy.

(foto. gov.pl)

 

NDŻW

Starosta Tomasz Marzęda z sekretarzem Michałem Rolą złożył kwiaty przy pomniku Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok” w hołdzie żołnierzom wyklętym.

Zdzisław Broński ps. „Uskok” urodził się 24 grudnia 1912 w Radzicu Starym, zmarł 21 maja 1949 w Dąbrówce – podoficer rezerwy Wojska Polskiego, członek Polskiej Organizacji Zbrojnej i Armii Krajowej, dowódca oddziału partyzanckiego AK, a następnie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WIN) na Lubelszczyźnie.

Więcej informacji:

Kpt. Zdzisław Broński „Uskok” (1912 – 1949) - Biogramy - Żołnierze Wyklęci – Zapomniani Bohaterowie (ipn.gov.pl)

 

Transmisja dostępna będzie pod adresem : https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1799/rada-powiatu-w-lubartowie.htm

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu sesji Nr LI/23 z dnia 13 grudnia 2023 r.

4. Przyjęcie protokołu sesji Nr LII/23 z dnia 27 grudnia 2023 r.

5. Sprawozdanie Starosty Lubartowskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Powiatu.

6. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie o stanie bezpieczeństwa Powiatu Lubartowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2023 roku.

7. Sprawozdanie Starosty Lubartowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2023 r.

8. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubartowie za 2023 rok.

9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Lubartowski za 2023 rok.

10.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Lubelskim i włączenia go do Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim.

11.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub  roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków gmin Powiatu Lubartowskiego.

12 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Firlej.

13.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

14.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.

15 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lubartowskiego.

16 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie.

17.Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu w Lubartowie za 2023 r.

18 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Lubartowie na 2024 rok.

19.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Lubartowie na 2024 rok.

20.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu w Lubartowie na 2024 rok.

21.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska Rady Powiatu w Lubartowie na 2024 rok. 

22.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Lubartowie na 2024 rok.

23.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lubartowie na 2024 rok.

24.Informacja Starosty Lubartowskiego o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych odpowiedziach.

25.Wolne wnioski i informacje.

26.Zamknięcie sesji.