Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do „Nagrody Trzeciego Sektora” ogłoszonego przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego.

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Regulamin-przyznawania-nagrody-za-dzialalnosc-w-sektorze-pozarzadowym.pdf)Regulamin konkursu145 kB2020-08-28 14:29
Pobierz plik (Wniosek-zgloszeniowy.docx)Formularz zgłoszeniowy kandydata50 kB2020-08-28 14:29

W dniu 27 sierpnia 2020 r., w Sali Rycerskiej Pałacu Sanguszków w Lubartowie, odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Lubartowski jest organem prowadzącym. W jego trakcie omówiono założenia do pracy szkół i placówek oświatowych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego w roku szkolnym 2020/2021.

Wieniec dożynkowy

Ze względu na ograniczenia sanitarno-epidemiologiczne tegoroczne wojewódzkie Święto Plonów ograniczone zostanie do mszy dziękczynnej za tegoroczne zbiory oraz do konkursu na Wieniec Dożynkowy. Msza św. pod przewodnictwem Abp. Stanisława Budzika, rozpocznie się o 10:00 i będzie transmitowana na ogólnopolskiej antenie TVP. Konkurs na Wieniec Dożynkowy, wywiady z przedstawicielami organizatorów i delegacji z powiatów, będzie można śledzić na antenie TVP 3.

Sztab kryzysowy

Ze względu na sytuację epizootyczną związaną z wystąpieniem ognisk ASF na terenie powiatu lubartowskiego, odbyły się obrady powiatowego sztabu kryzysowego. W spotkaniu, któremu przewodniczyła starosta Ewa Zybała, uczestniczyli burmistrzowie i wójtowie z gmin naszego powiatu, szefowie i przedstawiciele służb mundurowych oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców.

promesa dla DPS

Domy pomocy społecznej są w ognisku największego ryzyka, dlatego potrzebują dodatkowych środków, które pomogą dofinansować wynagrodzenia dla dodatkowych pracowników czy wyposażyć ośrodki w niezbędny sprzęt.