Bomby spadające rankiem 1 września 1939 r. na polskie wsie i miasta były zarówno sygnałem rozpoczętej przez Niemców wojny, jak i zapowiedzią trwającego ponad pięć lat koszmaru okupacji, naznaczonego codziennym terrorem, represjami oraz zbrodniami. Zgodnie z rozkazami Adolfa Hitlera agresorzy dążyli bowiem nie tylko do odniesienia zwycięstwa militarnego, ale także do wyniszczenia ludności cywilnej. Gdy 17 września na wschodnie rubieże Rzeczypospolitej wkroczyła Armia Czerwona, rozbiór Polski został przesądzony.

1 września 1939 r. – bez wypowiedzenia wojny, III Rzesza Niemiecka zaatakowała Rzeczpospolitą na całej długości granicy między obydwoma państwami. Tego dnia na Polskę, działając zgodnie z planem Hitlera, napadła od południa także armia słowacka. Wojsko Polskie, mimo ogromnej dysproporcji sił, od początku stawiało bohaterski opór, licząc na rychłą pomoc zbrojną aliantów zachodnich.

Symbolicznym początkiem II wojny światowej stał się ostrzał polskiej składnicy tranzytowej Westerplatte w Gdańsku przez niemiecki pancernik „Schleswig-Holstein”. Żołnierze polscy w heroicznym oporze wytrwali na Westerplatte do 7 września – atakowani z lądu, ostrzeliwani z morza i bombardowani przez lotnictwo. Pierwszego dnia wojny Niemcy zaatakowali także Pocztę Polską w Gdańsku. Zmobilizowani wcześniej pocztowcy bronili się cały dzień, poddając się dopiero po podpaleniu budynku przez napastników.

Zgodnie z rozkazem Adolfa Hitlera wojska niemieckie prowadziły wojnę bezwzględną, totalną, skierowaną również przeciw ludności cywilnej. Lotnictwo niemieckie bombardowało nie tylko cele wojskowe i szlaki komunikacyjne, ale dokonywało terrorystycznych ataków na miasta, w których nie było obiektów militarnych czy przemysłowych, np. pierwszego dnia wojny zbombardowano Wieluń. Ofiarami niemieckich lotników padali uchodźcy z terenów objętych działaniami wojennymi. W Wielkopolsce i na Śląsku zamordowano wielu z wziętych do niewoli członków samoobrony, a w październiku 1939 r. – bohaterskich obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.

Przez cały wrzesień w wielu miejscach ogarniętego wojną kraju, trwał bohaterski opór jego obrońców. 27 września z powodu dramatycznego położenia ludności cywilnej, pozbawionej żywności, prądu i bieżącej wody, zdecydowano o przerwaniu obrony Warszawy. Dwa dni później poddała się twierdza Modlin, a 2 października skapitulował Hel. Ostatnie strzały kampanii padły na Lubelszczyźnie, dokąd dotarły w końcu września oddziały Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga, maszerujące na pomoc Warszawie. 6 października 1939 r. po zaciętej bitwie z Niemcami pod Kockiem, z powodu wyczerpania amunicji, żołnierze gen. Kleeberga złożyli broń.

wybuchIIwojny

źródło: IPN

Porządek obrad:

 • Otwarcie sesji.
 • Przedstawienie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu sesji Nr XXXIII/22  z dnia 18 maja 2022 r.
 • Sprawozdanie Starosty Lubartowskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Powiatu.
 • Sprawozdania roczne kierowników nadzorów wodnych z działań podejmowanych na terenie powiatu lubartowskiego za 2021 rok.
 • Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubartowie za pierwsze półrocze 2022 r.
 • Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lubartowskiego za pierwsze półrocze 2022 r.
 • Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2043 i przebiegu realizacji przedsięwzięć w latach 2022-2026 w pierwszym półroczu 2022 r.
 • Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubartowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
 • Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 • Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lubartowskiego na 2022 rok.
 • Informacja Starosty Lubartowskiego o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych odpowiedziach.
 • Wolne wnioski i informacje.
 • Zamknięcie sesji.

Przedstawiony został program dożynek powiatowych w Starym Uścimowie oraz idea i program II Festiwalu Lubartowska Jesień Muzyczna.Starosta odpowiadała także na pytania mediów dotyczące obecnej sytuacji Zarządu Powiatu oraz szpitala.

Program II Festiwalu Lubartowska Jesień Muzyczna

03.09 sobota godz. 19:00 - KONCERT INAUGURACYJNY – Sala Rycerska Pałacu Sanguszków w Lubartowie
Radosław Sobczak - fortepian
Kwartet smyczkowy
Natalia Wolanin - prowadzenie koncertu
Program:
F. Chopin:
- Koncert fortepianowy e-moll op. 11
- Koncert fortepianowy f-moll op. 21


04.09 – niedziela godz. 19:00 - Sala Rycerska Pałacu Sanguszków w Lubartowie
Marta Kordykiewicz – wiolonczela
Edward Wolanin – fortepian
Natalia Wolanin – prowadzenie koncertu
Program:
L. van Beethoven Sonata wiolonczelowa nr 3 A-dur op. 69
R. Strauss Sonata wiolonczelowa F-dur op. 6

10.09 sobota godz. 19:00 – Sala Rycerska Pałacu Sanguszków w Lubartowie
Recital gitarowy – Tomasz Radziszewski
Natalia Wolanin – prowadzenie koncertu
Program:
J. S. Bach - Preludium BWV 1012 (opr. V. Kuokanen/T. Radziszewski)
F. Sor - Wariacje na temat Mozarta z opery „Czarodziejski flet” op. 9
J. Rodrigo - Invocacion y danza
E. Ysaye - II Sonata na skrzypce solo (opr. na gitarę solo - Tomasz Radziszewski)
H. Villa-Lobos - Preludium nr 3
N. Paganini - Kaprys nr 24 (opr. John Williams/Tomasz Radziszewski)

11.09 – sobota godz. 19:00 – Sala Rycerska Pałacu Sanguszków w Lubartowie
Milena Lange– sopran
Natalia Wolanin – fortepian

Edward Wolanin – prowadzenie koncertu
Program:
Lili Boulanger Cykl pieśni “Clairières dans le ciel”:
1. Elle était descendue au bas de la prairie
2. Elle est gravement gaie
3. Parfois, je suis triste
4. Un poète disait
5. Au pied de mon lit
6. Si tout ceci n'est qu'un pauvre rêve
7. Nous nous aimerons tant
8. Vous m'avez regardé avec toute votre âme
9. Les lilas qui avaient fleuri
10. Deux Ancolies
11. Par ce que j'ai souffert
12. Je garde une médaille d'elle
13. Demain fera un an

Lili Boulanger Trois morceaux pour piano
1. D’un Vieux Jardin
2. D’un Jardin Clair
3. Cortège

Alma Mahler – 5 pieśni
1. Die stille Stadt
2. In meines vaters Garten
3. Laue Sommernacht
4. Bei dir ist es traut
5. Ich wandle unter Blumen

17.09 – sobota godz. 19:00 – Sala Rycerska Pałacu Sanguszków w Lubartowie
Filip Wojciechowski – fortepian
Paweł Pańta – kontrabas
Natalia Wolanin – prowadzenie koncertu
Program: od Bacha do Gershwina - jazzowe improwizacje

18.09 – niedziela godz. 19:00 – Sala Rycerska Pałacu Sanguszków w Lubartowie
Koncert jazzowy
Włodek Pawlik – fortepian
Natalia Wilk – wokal
Marek Bałata – wokal
Łukasz Pawlik (syntezatory)
Damian Kostka (bass)
Cezary Konrad (perkusja).
Program: BACZYŃSKI „100”

25.09 – niedziela godz. 18:00 – Kościół pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Kamionce
Polska Orkiestra Sinfonia Juventus im. Jerzego Semkowa
Kamila Wąsik- Janiak – skrzypce
Rafał Janiak – dyrygent
Natalia Wolanin – prowadzenie koncertu
Program:
W. A. Mozart Symfonia "Haffnerowska” KV 385
W. A. Mozart Koncert skrzypcowy G dur KV 216,
W. A. Mozart Symfonia „Jowiszowa” KV 551

 

30 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Lubartowie odbyło się uroczyste wręczenie nominacji na dyrektorów szkół.

Nominacje wręczała Ewa Zybała, Starosta Lubartowski w obecności członków Zarządu Powiatu: Jarosława Budki, Ryszarda Wójcika i Jana Zaworskiego oraz Andrzeja Sekuły, Kierownika Wydziału Oświaty i Sportu.

Nominacje otrzymali:

Helena Chadaj (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Firleju), Ewa Guz (Zespół Szkół w Kocku) i Zbigniew Sajda (Zespół Szkół nr 2 w Lubartowie).

 

Od początku sierpnia dyżurni ruchu sprawują nadzór nad ruchem pociągów na ponad 100-kilometrowej linii Lublin Północny – Łuków z nowego budynku lokalnego centrum sterowania (LCS) w Lubartowie.

– PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. efektywnie wykorzystują środki budżetowe przeznaczone na rozwój kolei. Pracownicy lubelskiego zakładu spółki oraz mieszkańcy powiatów lubartowskiego i parczewskiego mogą czuć się bezpieczniej dzięki oddanemu właśnie budynkowi lokalnego centrum sterowania. Inwestycja pozwoli również przystąpić spółce PKP S.A. do modernizacji dworca w Lubartowie dzięki przeniesieniu z dworca do budynku LCS urządzeń sterowania ruchem kolejowym – powiedział Piotr Kaliszewski, asystent wiceministra infrastruktury Andrzeja Bittela.

Dzięki centrum sterowania nadzór nad ruchem pociągów jest możliwy z jednego miejsca. Pracownicy na bieżąco kontrolują wszystkie parametry dotyczące bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Nowo oddany budynek jest bardziej funkcjonalny, wyposażony w zaplecze socjalne. Dodatkowo zainstalowano energooszczędne urządzenia jak panele fotowoltaiczne, oświetlenie led, pompę ciepła (klimatyzacja, ogrzewanie).

W LCS Lubartów kolejarze śledzą kursowanie pociągów nie tylko na stacji Lubartów, ale też na stacjach Radzyń Podlaski, Bezwola, Parczew, Brzeźnica Bychawska, Bystrzyca k/Lublina oraz wszystkich przystankach osobowych na linii Lublin Północny – Łuków. Dzięki kamerom zapewniony jest stały podgląd na przejazdy kolejowo-drogowe. Łącznie nadzór obejmie 15 skrzyżowań dróg z torami. Z LCS obsługiwane są również tablice informacyjne na peronach.

Od uruchomienia LCS Lubartów w 2017 roku pod jego nadzorem przejechało blisko 30 tys. pociągów.

Nowoczesne centrum sterowania to efekt inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. o wartości 4,7 mln zł.