9 kwietnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa „Święto Chrztu Polski”. Na mocy tej ustawy święto to, jest Świętem Państwowym obchodzonym w dniu 14 kwietnia. Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski, która rozpoczęła chrystianizację naszej Ojczyzny i dała początek naszej państwowości.

Święto to obchodzimy w Polsce dopiero po raz czwarty, i z tego względu nie jest ono powszechnie przyjęte przez społeczeństwo polskie. Upowszechniajmy to Święto wśród Rodzin, Przyjaciół, Znajomych. Zachęcajmy do zapoznawania się z artykułami dot. tego wielkiego wydarzenia i jego znaczenia dla naszej Ojczyzny na przestrzeni dziejów, zarówno w wymiarze religijnym, narodowym, jak i osobistym. Dostępne materiały można znaleźć m. in. na powstałej w tym celu stronie: www.swietochrztu.pl.

Źródło: www.fundacjaslowo.pl

 

wywieś flagę

Kolejna umowa została podpisana z podmiotem który uzyskał dotację z budżetu Powiatu Lubartowskiego w ramach otwartych konkursów w 2023 r.  

Dotacja trafiła do Klubu Sportowego "Polesie" Kock na działanie pn. „Rozgrywki Piłkarskie KS POLESIE KOCK”.

 

 

13 kwietnia 1943 r. cały świat usłyszał o zbrodni dokonanej przez Sowietów. Niemcy ogłosili informację o odkryciu grobów polskich oficerów w lesie katyńskim. Trzy lata wcześniej, wiosną 1940 r., na mocy decyzji najwyższych władz Związku Sowieckiego zamordowano tam blisko 22 tys. jeńców wojennych zatrzymanych po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski we wrześniu 1939 r. Byli wśród nich żołnierze Wojska Polskiego, profesorowie, lekarze, prawnicy, inżynierowie.

W 2007 r. Sejm RP ustanowił 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

grafika: IPN

 

1 571612

Mieszkańcy Lubartowa zyskają nowe bezpieczne przejście przez linię kolejową na drugą stronę miasta. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z wykonawcą kładki. Nowy obiekt, zwiększy bezpieczeństwo i ułatwi komunikację w mieście.

Dziś w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubartowie umowę na realizację budowy kładki pieszo-rowerowej nad linią kolejową nr 30 podpisali: Daniel Boruchalski - Zastępca Dyrektora Regionu Centralnego Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Grzegorz Kędzierski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych DIAG-MOST Sp. z o.o.

Przejście nadziemne o długości 51 metrów wraz z infrastrukturą towarzyszącą ma powstać pomiędzy przystankami kolejowymi przy ul. Słowackiego i ul. Lipowej. Bezpieczne przejście będzie oświetlone energooszczędnymi lampami. Będą mogły z niego korzystać osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się. Koszt tej inwestycji to około 6,9 mln zł. Pierwsze prace związane z budową mogą rozpocząć się już w ciągu kilku najbliższych dni. Inwestycja jest finansowana przez PLK SA oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Lubelskiego na lata 2014-2020.

Uroczyste parafowanie umowy odbyło się w asyście przedstawicieli samorządu, reprezentantów ministerstw Infrastruktury i Aktywów Państwowych oraz PKP.

Ministerstwo Aktywów Państwowych reprezentował sekretarz stanu Jan Kanthak, poseł na Sejm RP, a Ministerstwo Infrastruktury Piotr Kaliszewski.

Przy podpisaniu umowy ze strony samorządu uczestniczyli przedstawiciele zarządu powiatu: starosta Tomasz Marzęda, wicestarosta Jacek Pożarowszczyk i członek zarządu Lucjan Mileszczyk, oraz radny Rady Miasta Lubartów Piotr Kusyk. PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Lublinie reprezentował dyrektor Andrzej Matysiewicz.