W poniedziałek 22 stycznia odbyła się odprawa roczna podsumowująca pracę policjantów w 2023 roku. Inspektor Andrzej Antoniewski Komendant Powiatowy Policji w Lubartowie podziękował za bardzo dobrą służbę, jak również nakreślił główne cele i priorytety na przyszłość. W naradzie uczestniczyli: Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki, zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu lubartowskiego, szefowie związków zawodowych, komendanci komisariatów, kierownicy posterunków oraz naczelnicy wydziałów Komendy Powiatowej Policji.

Komendant Powiatowy Policji w Lubartowie inspektor Andrzej Antoniewski przywitał wszystkich przybyłych gości, a następnie przekazał głos naczelnikom poszczególnych wydziałów.

Komendant Powiatowy Policji w Lubartowie podziękował policjantom oraz pracownikom cywilnym za rok bardzo dobrej pracy, zaznaczając, że Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie osiągnęła bardzo dobre wyniki w skali całego województwa. Podkreślił, że jest to efekt zaangażowania całej jednostki, ale również wsparcia otrzymanego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Szczególne podziękowania złożył przedstawicielom władz samorządowych, które także wspierały działania jednostki. Podczas wystąpienia komendant nakreślił główne cele i priorytety na najbliższy okres. Po przemówieniu Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Artur Bielecki. Z zaproszonych gości przemawiali: Starosta Powiatu Lubartowskiego Pan Tomasz Marzęda i Wójt Gm. Michów Pan Janusz Jankowski.

Tekst: KPP w Lubartowie

 

ostrzezenie meteorologiczne

Wydział Oświaty i Sportu przypomina, że wnioski o przyznanie nagród za osiągnięte wyniki sportowe za 2023 rok należy składać do dnia 31 stycznia 2024 r. do Starostwa Powiatowego w Lubartowie (ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów). O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do urzędu.

Warunki przyznawania w/w nagród reguluje uchwała Nr XVIII/180/20 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe.

Do pobrania:

  • Uchwała Nr XVIII/180/20 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 4 listopada 2020 r. Uchwała.pdf
    w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe
  • Wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięte wyniki sportowe Wniosek.docx

ostrzezenie meteo