Powiat Lubartowski, w dniu 9.02 br., przekazał aktem notarialnym w odpłatne użytkowanie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Anny w Lubartowie na czas nieoznaczony nieruchomość, której jest właścicielem, o powierzchni 0,0373 ha, położoną przy ul. Słowackiego 7, na potrzeby komunikacyjne i przeciwpożarowe dla budynku, który stanie na działce sąsiedniej (po granicy z przekazana działką). Umowa otwiera możliwość otrzymania pozwolenia na rozbudowę Hospicjum Św. Anny w Lubartowie (budowę nowego budynku).

1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, ulica Cicha 14, 21-100 Lubartów, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000098568, wpisany do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego pod numerem 000000002947, REGON 431219957, NIP 714-163-28-75.

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (u 675_22 zał..pdf)Załącznik do uchwały Nr 675/22334 kB2022-02-08 12:44
Pobierz plik (u 675_22.pdf)Uchwała Nr 675/221147 kB2022-02-08 12:43

W Starostwie Powiatowym w Lubartowie odbyło się: podpisanie umowy dotyczącej realizacji opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) "Zielony Ostrów - termomodernizacja budynków z budową systemu geotermalnego, modernizacją sieci ciepłowniczej i energetycznej z fotowoltaiką" wraz z zestawieniem planowanych kosztów opracowania dokumentacji i wykonania robót budowlanych. W imieniu Powiatu Lubartowskiego umowę podpisali starosta Ewa Zybała oraz wicestarosta Lucjan Mileszczyk, a w imieniu wykonawcy firmy NEOEnergetyka prezes zarządu Szymon Pyc.

W grudniu 2021 roku liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubartowie wyniosła 3888 i tym samym stopa bezrobocia w powiecie to 10,5 %, w województwie 7,1% analogicznie w grudniu 2020 roku zarejestrowanych było 4187 osób a stopa bezrobocia wynosiła 11,2% w powiecie, w województwie 8,2%.

Ogólnodostępne i bezpłatne testy pod kątem COVID-19 bez wcześniejszego skierowania (od 27.01.), zwiększenie dostępności do opieki medycznej dla osób powyżej 60 roku życia, rozbudowana baza łóżkowa i nawet 95 dodatkowych Zespołów Ratownictwa Medycznego to kolejne narzędzia w walce z pandemią koronawirusa. Zmianie ulegnie czas odbywania kwarantanny – zostanie skrócona do 7 dni (od 24.01.)

Więcej informacji na stronie internetowej KPRM:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-dzialania-rzadu-w-odpowiedzi-na-v-fale-pandemii