Od wtorku 11 stycznia w urzędach skarbowych uruchamiamy dyżury podatkowe o Polskim Ładzie.

W dni robocze, w godzinach od 8.00 do 19.00 pracownicy urzędów skarbowych będą udzielać informacji o nowych rozwiązaniach podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Informację będzie można uzyskać w urzędzie skarbowym osobiście lub kontaktując się telefonicznie.

Dane teleadresowe są dostępne na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Lublinie w zakładce Urzędy Skarbowe. 

Aż 26 uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie otrzymało stypendia w ramach programu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023” oraz „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023”.

Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo z odbioru robót na odcinkach dróg powiatowych:

-nr 1509 L w m. Antonin Nowy na dł. około 1,2 km. Całkowita wartość: 539 955 zł, dofinansowanie z gm. Firlej w kwocie 269 977 zł;

-nr 1435 L na długości około 1,4 km. Całkowita wartość: 552 158 zł, dofinansowanie z gm. Jeziorzany w kwocie 276 079 zł;

-nr 1508 L na dł. około 1 km. Całkowita wartość: 448 476 zł, dofinansowanie z gm. Firlej w kwocie 224 238 zł.

Przeprowadzone remonty dróg powiatowych poprawią nie tylko komfort, ale również zwiększą bezpieczeństwo ich użytkowników.

https://www.youtube.com/watch?v=3jZltsQ0FUg

W dniu 10 stycznia w jednej z ferm indyków w Gminie Uścimów stwierdzone zostało ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI. Tematem tym zajmowano się podczas dzisiejszego posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W chwili obecnej trwają prace polegające na odkażaniu kurników oraz utylizacji padłych lub wybitych ptaków. Przypominamy jednocześnie, że nie stwierdzono aby wirus ten był groźny dla ludzi.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały, w dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Lubartowie, umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej nowej kładki w Lubartowie nad linią kolejową Łuków – Lublin.