Urząd Pracy - logo

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie zaprasza do składania wniosków oraz do kontaktu z doradcami klienta
w sprawie aktywizacji osób bezrobotnych, w szczególności:
• staże i prace interwencyjne tel. 81 852 65 44,
• refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
tel. 81 852 65 43,
• dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
tel. 81 852 65 44,
• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej tel. 81 852 65 23,
• bon na zasiedlenie tel. 81 852 65 40,
• szkolenia tel. 81 852 65 43
oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubartowie O/Kock tel. 81 859 14 66; 81 859 20 00.

 

Szczegółowe informacje i druki do pobrania dostępne są na stronie internetowej www.lubartow.praca.gov.pl

 

 

 

pomoc prawna

Starostwo Powiatowe w Lubartowie informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu lubartowskiego funkcjonuje udzielanie porad podczas dyżurów stacjonarnych.

 

Ministerstwo Zdrowia opublikowało interaktywną mapę, na której można sprawdzić, gdzie będą wykonywane szczepienia przeciwko Covid-19.
Obecnie trwają szczepienia osób z grupy 0, wskazanej w Narodowym Programie Szczepień (m.in. personel medyczny i niemedyczny szpitali, pracownicy domów pomocy społecznej oraz miejskich ośrodków pomocy społecznej, także zatrudnieni w aptekach, hurtowniach farmaceutycznych, studenci medycyny).

Pałac Sanguszków

Zachęcamy kluby sportowe do składania wniosków o przyznanie nagród osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wystawa w witrynie Galerii PMDK

Zapraszamy do oglądania w witrynie Galerii PMDK w Lubartowie prac laureatów XXII Powiatowego Konkursu Plastyczno-Literackiego „Opowieści Wigilijne 2020”.