13 stycznia w Muzeum Ziemi Lubartowskiej odbył się wernisaż wystawy fotograficznej „Autografia” autorstwa Anny Jakoniuk i Katarzyny Lenarciak. Na otwarciu wystawy obecny był sekretarz starostwa Michał Rola.

„Autografia” to cykl portretów i autoportretów powstałych w zwyczajnych codziennych sytuacjach oraz studiu fotograficznym. Prace powstały w ciągu minionego roku.

Wystawę można oglądać do 3 marca 2023 roku.

 

 

 

W piątek, 13 stycznia na placu przy siedzibie PCK w Lubartowie wspólnie świętowali mieszkańcy Lubartowa, obywatele Ukrainy oraz przedstawiciele władz samorządowych.

 

 

Złożeniem ciała na cmentarzu parafialnym zakończyły się dwudniowe uroczystości pogrzebowe
śp. ks. Józefa Huzara.

Ks. Józef Huzar urodził się 19 marca 1945 roku w Źwiartowie (diecezja zamojsko-lubaczowska). Był jednym z czwórki dzieci Tadeusza i Emilii. Po maturze w 1964 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Lublinie. W 1970 roku z rąk bp. Piotra Kałwy przyjął święcenia kapłańskie. W latach ’70 – tych posługiwał w parafiach w Baranowie, Annopolu i Krasnymstawie. W 1982 roku został skierowany do Lubartowa do utworzenia nowej parafii i budowy kościoła, która zakończyła się 11 lat później. Ks. Huzar został pierwszym proboszczem lubartowskiej parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Funkcję tę pełnił przez kolejne 33 lata. 27 czerwca 1993 roku został minowany kanonikiem honorowym Kapituły Archikatedralnej w Lublinie. Od grudnia 2006 roku pełnił funkcję dziekana Dekanatu Lubartowskiego. W 2015 roku po uzyskaniu wieku emerytalnego przeszedł na emeryturę i za zgodą Arcybiskupa Stanisława Budzika zamieszkał na terenie parafii. Zmarł 7 stycznia 2023 roku.

 

12 stycznia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubartowie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące założeń Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Szczegółowych informacji na temat programu udzielił Michał Mączka menadżer ds. rozwoju relacji społecznych. W spotkaniu współorganizowanym przez Wydział Inwestycji i Mienia Powiatu uczestniczyli przedstawiciele gmin z terenu powiatu oraz osoby zainteresowane odbudową zabytków.

 

Program kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami. Dofinansowanie będzie przyznawane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Może być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace.

Dofinansowanie pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków może wynieść nawet  98 proc. kosztów kwalifikowanych, a jednostka samorządu terytorialnego poniesie minimalny wkład własny w wysokości 2 proc. wartości inwestycji. Zgodnie z regulaminem każda gmina, powiat lub województwo może złożyć maksymalnie 10 wniosków, które będą rozpatrywane według kategorii wartości dofinansowania w limitach: do 150 tys. zł do 200 tys. zł i do 3,5 mln zł.

 

 

ostrzezenie meteo

 

Pobierz plik pdf