W grudniu 2021 roku liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubartowie wyniosła 3888 i tym samym stopa bezrobocia w powiecie to 10,5 %, w województwie 7,1% analogicznie w grudniu 2020 roku zarejestrowanych było 4187 osób a stopa bezrobocia wynosiła 11,2% w powiecie, w województwie 8,2%.

Ogólnodostępne i bezpłatne testy pod kątem COVID-19 bez wcześniejszego skierowania (od 27.01.), zwiększenie dostępności do opieki medycznej dla osób powyżej 60 roku życia, rozbudowana baza łóżkowa i nawet 95 dodatkowych Zespołów Ratownictwa Medycznego to kolejne narzędzia w walce z pandemią koronawirusa. Zmianie ulegnie czas odbywania kwarantanny – zostanie skrócona do 7 dni (od 24.01.)

Więcej informacji na stronie internetowej KPRM:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-dzialania-rzadu-w-odpowiedzi-na-v-fale-pandemii

Od wtorku 11 stycznia w urzędach skarbowych uruchamiamy dyżury podatkowe o Polskim Ładzie.

W dni robocze, w godzinach od 8.00 do 19.00 pracownicy urzędów skarbowych będą udzielać informacji o nowych rozwiązaniach podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Informację będzie można uzyskać w urzędzie skarbowym osobiście lub kontaktując się telefonicznie.

Dane teleadresowe są dostępne na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Lublinie w zakładce Urzędy Skarbowe. 

Aż 26 uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie otrzymało stypendia w ramach programu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023” oraz „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023”.

Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo z odbioru robót na odcinkach dróg powiatowych:

-nr 1509 L w m. Antonin Nowy na dł. około 1,2 km. Całkowita wartość: 539 955 zł, dofinansowanie z gm. Firlej w kwocie 269 977 zł;

-nr 1435 L na długości około 1,4 km. Całkowita wartość: 552 158 zł, dofinansowanie z gm. Jeziorzany w kwocie 276 079 zł;

-nr 1508 L na dł. około 1 km. Całkowita wartość: 448 476 zł, dofinansowanie z gm. Firlej w kwocie 224 238 zł.

Przeprowadzone remonty dróg powiatowych poprawią nie tylko komfort, ale również zwiększą bezpieczeństwo ich użytkowników.

https://www.youtube.com/watch?v=3jZltsQ0FUg