Uroczystości na Uroczysku Baran

Tradycyjnie w drugą niedzielę czerwca na Uroczysku Baran w Kąkolewnicy, odbyły się uroczystości upamiętniające pomordowanych żołnierzy formacji niepodległościowych oraz cywilów. Mordów w latach 1944-45 dokonywało NKWD oraz żołnierze Informacji Wojskowej Ludowego Wojska Polskiego.

Wystawa z okazji 85-lecia Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

W dniu dzisiejszym w Sali Rycerskiej Pałacu Sanguszków w Lubartowie została zainaugurowana wystawa przygotowana przez członków Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich z okazji 85-lecia SBP na Lubelszczyźnie.

20 maja br. Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie w obecności inspektora nadzoru inwestycji dokonał odbioru robót budowlanych związanych z przebudową drogi powiatowej nr 1564 L o długości 550 m w miejscowości Wólka Zawieprzycka w Gminie Serniki. Inwestycja kosztowała ponad 360 tys. zł, z czego ponad 213 tys. zł stanowiło dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów Spółka Akcyjna. W ramach inwestycji wykonano podbudowę z kruszywa, wykonano warstwę wiążącą i ścieralną, wykonano pobocza i zjazdy z kruszywa łamanego stabilizowanego oraz oznakowanie pionowe. Środki na realizację inwestycji pochodzą również z budżetu Gminy Serniki.
Zdjęcia ZDP w Lubartowie.

Powiat Lubartowski uzyskał dofinansowanie na przebudowę mostu na rzece Czarna w miejscowości Talczyn w gminie Kock ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa czyli tzw. rezerwy mostowej.