W ramach obchodów Święta Wojska Polskiego na dziedzińcu Pałacu Sanguszków w Lubartowie odbędzie się przysięga wojskowa 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”.

Podczas konferencji minister Artur Soboń podsumował inwestycje ze wsparciem z funduszy rządowych zrealizowane w powiecie lubartowskim.

Wśród największych inwestycji minister wymienił budowę stadionu w Kamionce, utworzenie Kockiego Muzeum Multimedialnego, budowę kanalizacji w gminie Abramów, termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Serniki oraz remonty i rozbudowa dróg.

W sumie w powiecie lubartowskim przeprowadzono 134 inwestycje wsparte funduszami rządowymi, a wartość dofinansowania sięga prawie 12 miliardów złotych. Najwięcej, bo ponad połowę pozyskanych pieniędzy przeznaczono na rozbudowę sieci drogowej.

 

Upał

Ostrzeżenie. Grad deszcz burze article

Ruszyła przebudowa i remont schodów wejściowych oraz pochylni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w SPZOZ w Lubartowie. Wartość zadania to 995 000,00 zł. Termin zakończenia prac przewidziany jest na koniec października 2023 r.