16 maja w lubartowskim szpitalu podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym Nr 4 w Lublinie a Samodzielnym Publicznym  Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lubartowie. Przewiduje ono współdziałanie obu placówek w celu zapewnienia pacjentom dostępu do kompleksowych usług medycznych. Porozumienie podpisali Michał Szabelski - dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie oraz Artur Szczupakowski - dyrektor SP ZOZ w Lubartowie. W spotkaniu uczestniczyli również dr n. med. Jan Siwiec – z-ca dyrektora ds. medycznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, lek. med. Piotr Chęć - z-ca dyrektora ds. medycznych SP ZOZ w Lubartowie oraz starosta Jan Sławecki. Podpisana umowa jest przypieczętowniem już istniejącej współpracy ale też otwarciem na nowe obszary współdziałania.  Pacjenci z powiatu lubartowskiego będą w znacznie szybszym tempie uzyskiwali wysokospecjalistyczne konsultacje i porady w największym szpitalu w naszym rejonie posiadającym znakomitą bazę zarówno naukową, dydaktyczną jak i medyczną.

 

14 maja w lubartowskim szpitalu odbyło się spotkanie  w ramach Tygodnia Godnego Porodu pod hasłem „Koktajl hormonów – poznaj przepis na dobry poród i połóg”. Przybyłych gości powitał dyrektor Artur Szczupakowski. W wydarzeniu uczestniczyli również Piotr Chęć - z-ca dyrektora ds. lecznictwa , lek. med. Radosław Mazurek – kierownik Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, mgr Marzena Faraj – położna oddziałowa. Władze samorządowe reprezentował członek zarządu Powiatu Lubartowskiego Sebastian Wysok. Podczas wydarzenia przedstawiona została prezentacja opracowana przez specjalistki opieki okołoporodowej Fundacji Rodzić po Ludzku. Intencją organizatorów jest chęć zainspirowania, wzmocnienia i lepszego przygotowania na przejście przez poród i wspólny połóg. 

 

ostrzezenie meteo

9 maja 2024 r. w Centrum Kultury w Lublinie, w związku z obchodami Dnia Europy oraz udziałem Lublina w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029, odbyło się spotkanie inicjujące zawarcie Unii Kultury Obszaru Metropolitalnego.

Staraniom o tytuł ESK 2029 przyświeca idea Re:union, której punktem wyjścia jest odwołanie do Unii Lubelskiej i pamięci o wielonarodowej Rzeczypospolitej. Jednak perspektywa historyczna to jedynie zachęta do pytań o nową wspólnotowość, świadomość odrębności i unikalności, przy jednoczesnym działaniu w idei synergii i współpracy, czyli wartościach kluczowych dla Unii Europejskiej. Idea Europejskiej Stolicy Kultury jest traktowana, przez organizatorów, jako punkt wyjścia do namysłu nad połączeniem we wspólną koncepcję współpracy: miast, gmin i powiatów wschodniej Polski, by móc je promować na arenie międzynarodowej.

W spotkaniu udział wzięli przedstawicielki i przedstawiciele władz miast, gmin, powiatów oraz środowisk kulturalnych Lubelszczyzny. Głównym celem spotkania było zawiązanie realnej sieci regionalnej i zapoczątkowanie trwałej współpracy kulturalnej w ramach Unii Kultury Obszaru Metropolitalnego. Podpisanie przez sygnatariuszy akcesji do projektu było najbardziej  uroczystym punktem środowego Kongresu.

Władze samorządowe oraz jednostki kultury powiatu lubartowskiego reprezentowali: wicestarosta Krzysztof Karczmarz, dyrektor PMDK Jolanta Tomasiewicz oraz rzecznik prasowy starostwa Krzysztof Dudziński. W spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Lubelskiego Obszaru Metropolitarnego uczestniczyły również delegacje z miasta i gminy Lubartów oraz gm. Kamionka na czele z ich włodarzami: burmistrzem Karolem Ługowskim, burmistrzem Krzysztofem Paśnikiem i wójtem Jarosławem Budką.