30 września w sali kinowej LOK świętowano jubileusz 95-lecia orkiestry OSP.

Był to czas podziękowań, odznaczeń i wręczania upominków dla muzyków grających obecnie i dla tych, którzy już z orkiestry odeszli.

Jako pierwszy, gratulacje, życzenia dalszych sukcesów i pamiątkowy grawerton, naszym lubartowskim artystom przekazał starosta Tomasz Marzęda.

Po części oficjalnej jubilaci zagrali koncert. Jak zawsze wspaniały.

 

 

29 września w Urszulinie odbyła się konferencja podsumowująca wdrażanie działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pod nazwą "PROW wspiera lubelską wieś". Podczas wydarzenia nagrodzono najbardziej zasłużonych i pokazano jak pozyskane fundusze wpłynęły na rozwój Lubelszczyzny.

Organizatorem przedsięwzięcia był Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Na gali wyróżniono Powiat Lubartowski w kategorii „PROW wspiera rolnictwo” za skalę przeprowadzonych scaleń gruntów, Gminę Uścimów w kategorii „PROW wspiera środowisko” oraz przyznano Gminie Niedźwiada statuetkę Top Lidera za zajęcie III miejsca w kategorii „PROW wspiera infrastrukturę”.

 

 

29 września 2023 roku na Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego w Lubartowie odbył się Konwent Dyrektorów Miejskich i Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Lubelskiego. Organizatorem spotkania był Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie. Spotkanie prowadziła Przewodnicząca Konwentu Monika Mikołajewska. Zaproszonych gości przywitali: wicestarosta Jacek Pożarowszczyk oraz członkowie Zarządu Powiatu Lubartowskiego: Lucjan Mileszczyk i Ryszard Wójcik. Spotkanie dotyczyło bieżących problemów w funkcjonowaniu urzędów pracy i aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych.

 

28 września w sali widowiskowej Powiatowego Młodzieżowego Domu kultury w Lubartowie najzdolniejsi uczniowie ze szkół ponadpodstawowych podległych starostwu otrzymali specjalne wyróżnienia. Stypendia Starosty Lubartowskiego 72 uczniom mogącym pochwalić się średnią przynajmniej 5,0 osobiście wręczał starosta Tomasz Marzęda. Na Jesiennej Gali Stypendialnej wystąpili wychowankowie PMDK.

Za  osiągnięcia w dziedzinie nauki  w II semestrze roku szkolnego 2022/2023 stypendia Starosty Lubartowskiego uzyskali:

 

z Zespołu Szkół w Kocku:

 1. Damian Rodak (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,0),

z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie:

 1. Weronika Zyga (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,13),
 2. Monika Tołubińska (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,58),
 3. Anna Skomorowska (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,0),
 4. Piotr Nowak (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,14),
 5. Patrycja Mitura (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,0),
 6. Kinga Marczak (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,60),
 7. Martyna Kozłowska (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,05),
 8. Błażej Iwan (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,0),
 9. Jakub Gdula (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,53),
 10. Łukasz Buczyński (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,38),
 11. Dominika Brzezowska (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,0),
 12. Kamil Babiak (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,09),
 13. Nikola Dudzik (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,14),

z Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim:

 1. Hubert Kaczmarczyk (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,63),
 2. Gracjana Dziadko (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,50),
 3. Ivan Martyniuk (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,39),
 4. Martyna Piekarz (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,11),

z Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie:

 1. Kacper Czapski (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,27),
 2. Kaja Wróblewska (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,21),
 3. Izabela Laskowska (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,0),
 4. Oliwia Nowicka (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,0),
 5. Izabella Olko (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,0),
 6. Karolina Szczygieł (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,20),
 7. Oliwia Bogusz (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,0),
 8. Katarzyna Bujek (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,07),
 9. Karolina Ciszewska (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,07),
 10. Katarzyna Gajewska (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,21),
 11. Antonina Góźdź (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,0),
 12. Patryk Kubera (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,29),
 13. Maja Zdziobłowska (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,50),
 14. Martyna Lal (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,43),
 15. Anna Kaczorek (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,15),
 16. Oliwia Misiura (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,0),
 17. Beata Waśkowicz (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,08),
 18. Natalia Wronowska (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,08),
 19. Karol Dziedzic (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,14),
 20. Klaudia Bronisz (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,0),
 21. Jakub Budzyński (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,22),
 22. Adam Filipek (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,13),
 23. Filip Kędzior (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,13),
 24. Krzysztof Kozieł (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,63),
 25. Weronika Mitaszka (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,50),
 26. Kamil Siwek (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,13),
 27. Karolina Skomorowska (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,13),
 28. Małgorzata Szulik (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,0),
 29. Anita Ziemska (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,50),
 30. Klaudia Trojak (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,11),
 31. Patryk Cybul (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,0),
 32. Mikołaj Król (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,21),
 33. Wiktor Czarnecki (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,05),
 34. Marcin Jakoniuk (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,12),
 35. Paweł Woźniak (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,22),
 36. Dominika Bajdak (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,11),
 37. Bartosz Bogusz (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,29),
 38. Oliwier Król (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,0),
 39. Bartosz Lalak (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,06),
 40. Gabriela Kubicka (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,41),
 41. Szymon Kowalik (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,55),
 42. Jakub Machoś (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,36),
 43. Adrian Niedziela (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,0),
 44. Fabian Skrzypczyński (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,36),
 45. Karol Solecki (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,09),
 46. Patrycja Sputo (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,45),
 47. Jan Wereszczyński (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,0),
 48. Hubert Goluch (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,20),
 49. Hubert Grzeszczyk (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,05),
 50. Krzysztof Kuśmirek (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,15),
 51. Anna Sugier (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,10),
 52. Wiktoria Szczepaniak (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,20),
 53. Bartłomiej Topyła (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,05),
 54. Patryk Wasilewski (ocena z zachowania - wzorowe, średnia ocen - 5,45).

W czwartek 28 kwietnia w Sali Rycerskiej Pałacu Sanguszków odbyło się   szkolenie dla dyrektorów bibliotek publicznych z powiatu lubartowskiego. Spotkanie swoim wystąpieniem otworzył starosta Tomasz Marzęda. Obecny był również senator Stanisław Gogacz. Tematem szkolenia było przygotowywanie wniosków do projektów m.in. „Równać szanse” i „Partnerstwo dla książki”. Uczestnicy opowiadali również o programach realizowanych we własnych bibliotekach.