Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Lubartowie w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe odbędą się w dniu 20 października 2020 r. o godz. 1000 w Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego w Lubartowie przy ul. Słowackiego 8.

 

Szczegóły (BIP)