Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1521 L na odcinku Wielkolas - Marcinów”

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 07.05.2021 r.

Całkowita wartość inwestycji: 3 588 238,55 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 1 729 949,00 zł

Dofinansowano ze środków Państowego Funduszu Celowego

 

Zakres robót: wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni jezdni, wykonanie poszerzeń jezdni do 5,5 m - 6,0 m, wykonanie nowej nawierzchni chodnika, budowa i przebudowa zjazdów, poprawa odwodnienia drogi, remont istniejącego przepustu pod koroną drogi i odtworzenie rowów oraz przepustów pod zjazdami.