Nazwa zadania: „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1528 L w Lubartowie, skrzyżowanie ul. Lipowej z ul. Klonową”

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 23.08.2021 r.

Całkowita wartość inwestycji: 70 725,00 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 40 264,00 zł

Dofinansowano ze środków Państowego Funduszu Celowego

 

Zakres robót: przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1528 L w km 0+743 w miejscowości Lubartów, ul. Lipowa poprzez odtworzenie oznakowania poziomego, pionowego oraz ustawienie dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych. Na chodniku przed przejściem wykonany zostanie pas ostrzegawczy na szerokości przejścia przy zastosowaniu płytki ostrzegawczej natomiast przy dojściu do przejścia zostanie zastosowana koperta.

1528l 1

1528l 2