Starostwo Powiatowe w Lubartowie informuje, że na terenie powiatu lubartowskiego świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji.

HARMONOGRAM 800

  

Kto może skorzystać?

Z porad może skorzystać każda osoba, która złoży:

- oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,

oraz przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pod warunkiem, że złoży:

- pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,

- oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku,

- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiega się o nieodpłatną pomoc prawną oraz otrzymanej w ciągu dwóch poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Kobiecie w ciąży nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana poza kolejnością.

Osobie ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, porady prawne mogą być udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość i poza lokalem punktu.

Forma zapisu:

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń. Zapisów można dokonać bezpośrednio w punkcie, telefonicznie (691 803 378) lub poprzez zgłoszenie e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).  

Co należy przygotować:

  • Dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość),
  • Dokumenty dotyczące Twojego problemu (nie są obowiązkowe),
  • Jeśli jesteś samozatrudnionym przedsiębiorcą wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiega się o nieodpłatną pomoc prawną oraz otrzymanej w ciągu dwóch poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa:

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie prawnym oraz edukacji prawnej Starostwa Lubartowski sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Powiatu Lubartowskiego (załącznik nr 1. Lista Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Dla Mieszkańców Powiatu Lubartowskiego).

Dyżury specjalistyczne:

W ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej uruchomiony został projekt punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych punktach w całej Polsce.

Jeżeli potrzebujesz porady specjalisty, możesz zarejestrować się na wybrany dyżur – niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne