Informujemy, że na dzień 5 lipca 2023 r. na godz. 13.00, na wniosek Zarządu Powiatu, została zwołana nadzwyczajna XLVI sesja Rady Powiatu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji projektu pn.: Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu bialskiego i lubelskiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych – Powiatu Radzyńskiego, Powiatu Lubartowskiego i Powiatu Parczewskiego w ramach konkursu FELU.02.01-IZ.00-001/23 Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie (typ projektu 1,2,4,5), Priorytetu II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

4. Zamknięcie sesji.

Transmisja online dostępna będzie pod adresem: Link