Dzisiaj w Komendzie Powiatowej PSP w Lubartowie, podpisane zostało porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy Zespołem Szkół w Kocku, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie oraz Starostwem Powiatowym. Sygnatariuszami porozumienia byli Ewa Guz – dyrektor ZS w Kocku, st. kpt. Sylwester Goławski - Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie oraz starosta Tomasz Marzęda. W wydarzeniu brał również udział wicestarosta Jacek Pożarowszczyk.

Dokument określa zasady współpracy przy wspólnej realizacji zadań na rzecz edukacji i bezpieczeństwa publicznego, zakresu ochrony przeciwpożarowej, kształtowania postaw patriotycznych i społecznych oraz przygotowania przyszłych kadr na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej. Jest to pierwsze z dwóch porozumień, które pozwolą na utworzenie klasy o profilu pożarniczo – policyjnym w ZS w Kocku.

Zgodnie z założeniami porozumienia, szkolenie młodzieży z klas mundurowych, ukierunkowane będzie na teoretyczne i praktyczne przybliżenie specyfiki zawodu strażaka oraz policjanta.

- Istniały obawy o dalsze losy tej szkoły (…) kryzys demograficzny, rosnące problemy z naborem (…) natomiast wielki wysiłek pana starosty Jacka Pożarowszczyka, który włożył dużo wysiłku w to, aby znaleźć pomysł na to, żeby zaproponować dobra ofertę edukacyjną dla młodzieży – podkreślał w swoim przemówieniu starosta Tomasz Marzęda.