29 września 2023 roku na Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego w Lubartowie odbył się Konwent Dyrektorów Miejskich i Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Lubelskiego. Organizatorem spotkania był Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie. Spotkanie prowadziła Przewodnicząca Konwentu Monika Mikołajewska. Zaproszonych gości przywitali: wicestarosta Jacek Pożarowszczyk oraz członkowie Zarządu Powiatu Lubartowskiego: Lucjan Mileszczyk i Ryszard Wójcik. Spotkanie dotyczyło bieżących problemów w funkcjonowaniu urzędów pracy i aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych.