29 września w Urszulinie odbyła się konferencja podsumowująca wdrażanie działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pod nazwą "PROW wspiera lubelską wieś". Podczas wydarzenia nagrodzono najbardziej zasłużonych i pokazano jak pozyskane fundusze wpłynęły na rozwój Lubelszczyzny.

Organizatorem przedsięwzięcia był Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Na gali wyróżniono Powiat Lubartowski w kategorii „PROW wspiera rolnictwo” za skalę przeprowadzonych scaleń gruntów, Gminę Uścimów w kategorii „PROW wspiera środowisko” oraz przyznano Gminie Niedźwiada statuetkę Top Lidera za zajęcie III miejsca w kategorii „PROW wspiera infrastrukturę”.