Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto oświaty i szkolnictwa, nauczycieli, wychowawców i pedagogów odpowiedzialnych za kształcenie dzieci i młodzieży. Z tej okazji Starosta Lubartowski Tomasz Marzęda wręczył nagrody za osiągnięcia dydaktyczno -wychowawcze nauczycielom, którzy w sposób szczególny zaangażowali się w pracę na rzecz uczniów i szkoły.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego w Lubartowie. Z rąk starosty Tomasza Marzędy, wicestarosty Jacka Pożarowszczyka, członka zarządu Lucjana Mileszczyka oraz kierownika Krzysztofa Karczmarza nagrody odebrali:

- Marzena Lech - nauczyciel RCEZ w Lubartowie

- Barbara Zalewska - nauczyciel RCEZ w Lubartowie

- Stanisław Ozonek - nauczyciel RCEZ w Lubartowie

- Roman Podleśny - nauczyciel RCEZ w Lubartowie

- Zbigniew Sajda – dyrektor ZS nr 2 w Lubartowie

- Małgorzata Garbacz – Benek - nauczyciel ZS nr 2 w Lubartowie

- Krystyna Urban - nauczyciel ZS nr 2 w Lubartowie

- Olga Wróblewska - nauczyciel ZS nr 2 w Lubartowie

- Ewa Guz - dyrektor ZS w Kocku

- Monika Szpyra – nauczyciel ZS w Kocku

- Ryszard Smerdel - dyrektor ZS w Ostrowie Lubelskim

- Marcin Skrzypek – nauczyciel ZS w Ostrowie Lubelskim

- Helena Chadaj – dyrektor SOSW w Firleju

- Jolanta Tomasiewicz – dyrektor PMDK w Lubartowie

- Edyta Weremczuk – nauczyciel PMDK w Lubartowie

Nagrody dla:

- Doroty Bułgajewskiej – Muzyki – dyrektora RCEZ w Lubartowie

- Iwony Lal - nauczyciela ZS nr 2 w Lubartowie

zostaną wręczone przez Starostę Lubartowskiego w innym terminie.