Dnia 22 grudnia 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Lubartowie, odbyło się uroczyste wręczenia aktu nadania stopnia awansu zawodowego dla Joanny Skomorowskiej - nauczycielki informatycznych przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół Nr 2 w Lubartowie, która 13 grudnia 2023 r. zdała egzamin przed Komisja Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Powiatu w Lubartowie.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia ślubowania. Rotę nauczycielskiego przyrzeczenia odczytał Krzysztof Karczmarz, kierownik Wydziału Oświaty i Sportu. Po jego złożeniu, Joanna Skomorowska otrzymała z rąk starosty Tomasza Marzędy akt nadania na stopień nauczyciela mianowanego.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych!