Starosta Tomasz Marzęda z sekretarzem Michałem Rolą złożył kwiaty przy pomniku Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok” w hołdzie żołnierzom wyklętym.

Zdzisław Broński ps. „Uskok” urodził się 24 grudnia 1912 w Radzicu Starym, zmarł 21 maja 1949 w Dąbrówce – podoficer rezerwy Wojska Polskiego, członek Polskiej Organizacji Zbrojnej i Armii Krajowej, dowódca oddziału partyzanckiego AK, a następnie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WIN) na Lubelszczyźnie.

Więcej informacji:

Kpt. Zdzisław Broński „Uskok” (1912 – 1949) - Biogramy - Żołnierze Wyklęci – Zapomniani Bohaterowie (ipn.gov.pl)