26 marca odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu Powiatowy Czytelnik Roku 2024, którego organizatorem jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie. Wzięły w nim udział wszystkie biblioteki publiczne z terenu powiatu lubartowskiego. Celem konkursu było zachęcenie mieszkańców do regularnych spotkań z literaturą, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych oraz promocja usług bibliotecznych w lokalnym środowisku. Nagrody wręczali: Tomasz Marzęda Starosta Lubartowski, Jacek Pożarowszczyk Wicestarosta Lubartowski.

Zwycięzcy w I kategorii wiekowej – czytelnicy do lat 5:

1. Antoni Pożarowszczyk – m.gm. Kock

2. Ignacy Pszczoła – gm. Serniki

3. Paulina Figiel – gm. Abramów

Wyróżnieni w I kategorii wiekowej:

1. Marcelina Osior – gm. Michów

2. Barbara Bronisz – gm. Lubartów

3. Aleksandra Serwin – gm. Niedźwiada

Zwycięzcy w II kategorii wiekowej – czytelnicy od 6 do 12 lat

1. Konstanty Przybysławski – m.gm. Kock

2. Justyna Figiel – gm. Abramów

3. Tymoteusz Steć – m. Lubartów

Wyróżnieni w II kategorii wiekowej:

1. Oskar Szczuchniak – gm. Michów

2. Aleksandra Kopyść – gm. Ostrówek

3. Thomas Tchórz – gm. Firlej

Zwycięzcy w III kategorii wiekowej – czytelnicy od 13 do 19 lat

1. Klaudia Łukasiewicz – gm. Lubartów

2. Julia Janiak – m.gm. Ostrów Lubelski

3. Karolina Rawiak – m. Kamionka

Wyróżnieni w III kategorii wiekowej:

1. Emilia Zięba – gm. Jeziorzany

2. Mateusz Kucharzyk – m. Lubartów

3. Nikola Prażmo – gm. Serniki

Zwycięzcy w IV kategorii wiekowej – dorośli:

1. Henryka Szczuchniak – gm. Michów

2. Ewa Frankowska– m. gm. Ostrów Lubelski

3. Monika Grymuza – m. Kamionka

Wyróżnieni w IV kategorii wiekowej:

1. Grażyna Charlińska – gm. Lubartów

2. Henryka Żytkowska – gm. Lubartów

3. Stanisław Młynarczyk – gm. Uścimów

Laureatom, wyróżnionym i wszystkim Czytelnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej przyjaźni z książką oraz wiele satysfakcji z przeczytanej lektury. Podziękowania składamy również bibliotekom powiatu lubartowskiego.