Zespół ds. nadzoru nad realizacją inwestycji "Budowy kompleksu sportowego przy RCEZ w Lubartowie oraz modernizacji obiektów sportowych w zespole szkół nr 2 w Lubartowie" przeanalizował etapy prac w terenie. W trakcie wizyt omawiano założenia projektowe i zaprezentowano postępy prac. Dyskutowano nad pomysłami zmian mających na celu poprawę jakości wykonania oraz dostosowanie projektów do potrzeb społeczności lokalnej. Dyskusja koncentrowała się na znalezieniu optymalnych rozwiązań, które zagwarantują satysfakcję ze strony użytkowników oraz spełnienie najwyższych standardów jakościowych.