Podczas spotkania pod przewodnictwem starosty Tomasza Marzędy służby poinformowały o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu lubartowskiego w 2023 roku. Potwierdzono gotowość służb, inspekcji i straży do działań podczas wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu oraz zaprezentowany został projekt „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2024-2028”.