11 kwietnia w starostwie odbył się powiatowy etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Uczestnicy konkursu wyłonieni w eliminacjach gminnych musieli wykazać się szeroką wiedzą na temat przepisów przeciwpożarowych, postępowania w przypadku pożaru, umiejętności korzystania z podręcznego sprzętu gaśniczego oraz tradycji i historii ruchu strażackiego.