List Prezydenta na uroczystości dożynkowe w roku 2020

Uczestnicy i Organizatorzy
uroczystości dożynkowych w roku 2020

 

 

Drodzy Rolnicy i Mieszkańcy Wsi!
Szanowni Państwo!

 

Dożynki to święto, w którym od wieków wyraża się polska tradycja i tożsamość; święto dziękczynienia, radości i dumy. Dożynkowy bochen chleba jest symbolem mówiącym o sprawach zupełnie podstawowych i najważniejszych dla całego narodu i dla każdego człowieka. Dziękujemy Bogu za życiodajne płody natury i za błogosławieństwo dla ludzkiej pracy. Dziękujemy także Wam, rolnikom. W imieniu wszystkich rodaków pragnę z najgłębszym szacunkiem wyrazić wdzięczność polskim gospodarzom za całoroczny trud na roli, za przyniesione plony i za wierność ojczystej ziemi.

 

 

Pracowita polska wieś jest zarazem ostoją gorliwego patriotyzmu. Tu pieczołowicie chroni się i pielęgnuje fundamentalne wartości, bez których polskość nie mogłaby trwać i się rozwijać. Pokolenia polskich chłopów niejednokrotnie składały ofiarę krwi w obronie wolności Ojczyzny. To poświęcenie w sposób szczególny powinno być uhonorowane zwłaszcza teraz, gdy obchodzimy setną rocznicę zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej i całej wojnie polsko-bolszewickiej. Nie byłoby tej historycznej wiktorii, gdyby nie powszechna mobilizacja wstępujących do naszej armii ochotników, przede wszystkim właśnie chłopów, którzy odpowiedzieli na wezwanie Premiera Rządu Obrony Narodowej Wincentego Witosa.

 

Jest to wspaniały przykład, że Ojczyzna zawsze może na polską wieś liczyć, że nigdy się nie zawiedzie na tych, którzy „żywią i bronią”. Dzisiaj, w czasach pokoju, w Rzeczypospolitej wolnej, niepodległej i bezpiecznej, mieszkańcy wsi dają dowody swego patriotyzmu poprzez szczególne obywatelskie zaangażowanie, postawę służby publicznej, aktywne kształtowanie polskiej przyszłości. Chcę raz jeszcze bardzo Państwu podziękować za tak liczny udział w głosowaniu w niedawnych wyborach prezydenckich, co przyczyniło się do wzmocnienia polskiej demokracji.

 

Polska wieś pięknie się rozwija, gospodarstwa są coraz nowocześniejsze. Wiejskie gminy i sołectwa pokazują, jak wiele dobrego przynosi prężna samorządność i poczucie lokalnej wspólnoty. Na polskiej wsi dokonuje się zmiana pokoleniowa, która dobrze służy pielęgnowaniu tradycji, jak i odważnemu wychodzeniu w przyszłość. Cieszę się, że młodzi ludzie chcą przejmować rodzinne gospodarstwa, a polscy rolnicy są dumni ze swojej pracy i chlubią się jej wartością, także poprzez obecność w mediach społecznościowych. Dziękuję wszystkim, którzy budują silną markę polskiego rolnictwa i promują polską żywność. Jestem pewien, że w naszym społeczeństwie będzie nadal rosła świadomość tego, jak ważne jest bezpieczeństwo żywnościowe i szacunek dla pracy rolnika.

 

Chcę zapewnić, że będę sprzyjał wszelkim inicjatywom służącym rozwojowi polskiego rolnictwa i poprawie warunków życia na wsi, a także podtrzymaniu rodzinnego charakteru produkcji rolnej w Polsce. To w rolniczych rodzinach przekazuje się etos pracy, inwestuje w przyszłość i uczy, czym jest służba Ojczyźnie.

 

Wszystkim, którzy w tych dniach biorą udział w uroczystościach dożynkowych, życzę radosnego świętowania. Bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam. Niech szczęśliwość, pomyślność i dostatek stale będą obecne w Państwa domach i gospodarstwach, niech wypełniają Państwa życie teraz i we wszystkich kolejnych latach. Szczęść Boże!

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

 

List Prezydenta na uroczystości dożynkowe w roku 2020 [PDF]