Pałac w Kozłówce

Pałac w Kozłówce jest jednym z najlepiej zachowanych zespołów pałacowych w Europie. W okresie okupacji niemieckiej, był miejscem pobytu Siostry Franciszkanki Służebniczki Krzyża wraz z grupą niewidomych z zakładów w Laskach i Żułowie. Ich kapelanem był kardynał Stefan Wyszyński. który pełnił posługę duszpasterską w Kozłówce i okolicy.

 

Zapraszamy do wysłuchania audycji w RL:
https://radio.lublin.pl/2020/08/21-08-2020-w-droge-z-radiem-lublin-palac-w-kozlowce/

 

Fot. pixabay.com