Sztab kryzysowy

Ze względu na sytuację epizootyczną związaną z wystąpieniem ognisk ASF na terenie powiatu lubartowskiego, odbyły się obrady powiatowego sztabu kryzysowego. W spotkaniu, któremu przewodniczyła starosta Ewa Zybała, uczestniczyli burmistrzowie i wójtowie z gmin naszego powiatu, szefowie i przedstawiciele służb mundurowych oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców.

 

Na początku Starosta zrelacjonowała spotkanie, dotyczące afrykańskiego pomoru świń, które odbyło się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Następnie przekazała głos Konradowi Saweczko Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, który przedstawił aktualny stan epidemiologiczny na terenie powiatu. Informacje dotyczyły: Ilości i miejsc występowania ognisk, rodzaju i zasięgu stref ochronnych, obowiązujących procedur i zarządzeń, czasu trwania i rodzaju ograniczeń, możliwych źródeł zakażeń, tras migracji dzików, okresów intensywności trwania pomoru, przepisów regulujących zasady użycia słomy do ściółkowania w przypadku hodowli świń, kontroli przestrzegania zasad bioasekuracji i obowiązku rejestracji świń oraz diagnozowania gospodarstw pod kontem ASF. Następnie odpowiadał na pytania wójtów.

 

Na prośbę Starosty, szef Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej, omówił, krok po kroku, procedurę postępowania przy likwidacji ognisku ASF (sposoby uboju, zasady usuwania, transportu i utylizacji truchła zwierzęcego, procedury odkażania i utylizacji elementów nie dających się odkazić oraz rodzaje przedmiotów podlegających utylizacji). Ponadto zaapelował do wójtów i burmistrzów, na prośbę wojewody, o zorganizowanie grup załadunkowych na wypadek nowych ognisk i potrzeb wywozu martwych tuczników do utylizacji, ponadto przedstawił decyzję Wojewody Lubelskiego o odstrzale dzików.

 

Następnie Starosta podziękowała za dotychczasową wzorową współpracę służb i instytucji w zwalczaniu zaistniałych ognisk ASF. Za sprawne i szybkie działania, które mają wpływ na ograniczenie zasięgu pomoru. Za czynności profilaktyczne, kontrolne i zaradcze mające na celu przeciwdziałanie powstaniu kolejnych ognisk. W drugiej części spotkania zebrani wysłuchali i dyskutowali o informacji o aktualnej sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID-19, którą przedstawiła Agnieszka Bartoś-Kwiatkowska dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Lubartowie.