Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do „Nagrody Trzeciego Sektora” ogłoszonego przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego.

 

Nagrodę można otrzymać w pięciu kategoriach:
- Kategoria I: Nagroda dla Samorządu wspierającego działania trzeciego sektora Województwa Lubelskiego 2019.
- Kategoria II: Nagroda dla Przedstawiciela biznesu wspierającego działalność trzeciego sektora w Województwie Lubelskim 2019.
- Kategoria III: Osobowość Trzeciego Sektora Województwa Lubelskiego 2019.
- Kategoria IV: Organizacja pozarządowa promująca trzeci sektor i województwo lubelskie 2019 (Mały Ambasador);
- Kategoria V: Wolontariusz roku 2019.

Wnioski zgłoszeniowe kandydatów można składać do dn. 4 września 2020 r.

Wyłonienie Laureatów nastąpi podczas posiedzenia Kapituły Nagrody powołanej przez RDPPWL, zaś uroczyste wręczenie nagród podczas Gali III Sektora w dn. 22 września 2020 r. Wydarzenie będzie imprezą towarzyszącą "Konwentowi – Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym" i "Lubelskiemu Forum Inicjatyw Pozarządowych 2020" w dn. 22-23 września 2020 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.

Więcej informacji:

www.flop.lublin.pl

www.lubelskie.pl

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Regulamin-przyznawania-nagrody-za-dzialalnosc-w-sektorze-pozarzadowym.pdf)Regulamin konkursu145 kB2020-08-28 12:29
Pobierz plik (Wniosek-zgloszeniowy.docx)Formularz zgłoszeniowy kandydata50 kB2020-08-28 12:29