W dniu 27 sierpnia 2020 r., w Sali Rycerskiej Pałacu Sanguszków w Lubartowie, odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Lubartowski jest organem prowadzącym. W jego trakcie omówiono założenia do pracy szkół i placówek oświatowych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego w roku szkolnym 2020/2021.

Przekazano podziękowania dyrektorom szkół, którym kończy się kadencja:
Hannie Borzęckiej dyrektorowi Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, które w jej imieniu odebrał kierownik Mirosław Domański,
Iwonie Sławińskiej dyrektorowi Bursy Szkolnej w Lubartowie, które w jej imieniu odebrała p.o. dyrektora Monika Smolarz,
Lucynie Włodarczyk p.o. dyrektora Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim.
Wręczono pełnomocnictwa nowo powołanym dyrektorom:
Jolancie Tomasiewicz dyrektorowi Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie,
Dorocie Bułgajewskiej – Muzyce dyrektorowi Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie,
Ryszardowi Smerdlowi dyrektorowi Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim.
Wręczenia dokonała Starosta Lubartowski Ewa Zybała, w asyście członka zarządu Jarosława Budki oraz kierownika Wydziału Oświaty i Sportu Andrzeja Sekuły.
Następnie omówiono kwestie organizacji roku szkolnego ze szczególnym uwzględnieniem reżimu sanitarnego.