otwarcie przebudowanej drogi powiatowej Nr 1551L

Zakończyły się prace budowlane przy przebudowie drogi powiatowej Nr 1551L na odcinku od centrum Pałecznicy do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 821 w Tarle-Kolonii.

W ramach przebudowy wykonano podbudowę drogi, położono dwie warstwy asfaltu, ułożono chodnik o długości 701 m i szerokości 1,5 m (do cmentarza) wraz z oświetleniem, wykonano przepusty i pobocza z kruszywa, odtworzono rowy odwadniające, przebudowano skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 821. Na odcinku od centrum Pałecznicy do skrzyżowania w kierunku Tarła-Kolonii wykonano chodnik o długości 825 m i szerokości 1,5 m oraz wyremontowano przepust. Realizatorem zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lubartowa. Oficjalnego przecięcia wstęgi, w piątkowe popołudnie, dokonali wicewojewoda Robert Gmitruczuk, starosta Ewa Zybała, wójt Marek Kubik, przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, wykonawców, służb i instytucji oraz społeczności lokalnej. Staroście towarzyszyli członkowie zarządu: wicestarosta Lucjan Mileszczyk oraz Jarosław Budka.