II etap  - kolej +

Wszystkie pięć projektów z województwa lubelskiego zakwalifikowane do kolejnego etapu Programu Kolej Plus, w tym elektryfikacja linii kolejowej nr 30 Lublin - Parczew, przebiegającej przez Lubartów!

 

24 listopada 2020 r. wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel wziął udział w wideokonferencji dotyczącej podsumowania I etapu Programu Kolej Plus i przedstawienia listy wniosków zakwalifikowanych do II etapu Programu. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowała o zakończeniu oceny formalnej wniosków zgłoszonych do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 roku. 79 zgłoszonych propozycji spełnia kryteria i cele Programu i może być zakwalifikowanych do II etapu naboru. Teraz zadaniem samorządów będzie m.in. opracowanie wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych projektów zwiększających dostępności do kolei. https://www.gov.pl/.../rozpoczyna-sie-ii-etap-kolei-plus...